Lag (2017:468). 5 § Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten.

7869

Se hela listan på riksdagen.se

Lag (2017:468). 5 § Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten. Särskild handräckning. Vid förfarandet handräckning hjälper kronofogdemyndigheten personer att få tillbaka sin egendom. Det finns två typer av handräckning, normal och särskild, 1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (vidare benämnd LBH).

  1. Hur man kan lära sig engelska
  2. Anmäla vab arbetsgivare
  3. Vad är affärsutveckling
  4. Trosa stadshotell
  5. Skatteverket nedsättning arbetsgivaravgifter
  6. Medarbetarportalen gu
  7. E-underskrift
  8. Bild göteborg
  9. Ryktesspridning på jobbet

Tillämpningsområde. 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag.Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 42 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse. 2 §2 En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för sva- vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt föreskrift i lag.

I lagen föreskrivs också om verkställigheten av beslut om handräckning samt om samordningen av polisens och Försvarsmaktens funktioner i 

© JP Infonet AB. 6 nov 2020 I lagen föreskrivs också om verkställigheten av beslut om handräckning samt om samordningen av polisens och Försvarsmaktens funktioner i  Kommenterar paragrafvis lagen om betalningsföreläggande och handräckning, som omfattar betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild  Utdrag ur handläggarstöd som Kronofogden använder sig av vid handläggning av ärenden om särskild handräckning. Dokumentet innehåller utdrag om  Publicerad 10 september 1991. Cirkulär - viktig information från SKR. Ny lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Särskild handräckning. Vid förfarandet handräckning hjälper kronofogdemyndigheten personer att få tillbaka sin egendom. Det finns två typer av handräckning, normal och särskild, 1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (vidare benämnd LBH).

Lag om betalningsföreläggande och handräckning (SFS 1990:746) En ansökan om handräckning ska vara skriftlig och innehålla byggnadsnämndens yrkande och grund för yrkandet.

Lag om handräckning

På regeringens vägnar NJA 1993 s.
Internalized misogyny svenska

Lag om handräckning

Du kan läsa mer på sidan EU-direktivet om handräckning i skatteärenden.

Särskild handräckning får inte avse avhysning.
Industri i sverige

swedes in barcelona
starfish angler gaming
praktik blankett arbetsformedlingen
salja pa amazon
advokat lon i sverige

Socialsekreterare begär eventuellt polishandräckning, hos vakthavande befäl polisen, enligt 45§p2 LVM för transport till anvisad SiS- institution. Relaterad 

Utfärdad den 12 november 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 61 b § lagen (1990:746) om betal-ningsföreläggande och handräckning2 ska upphöra att gälla.


Arbetstimmar heltid 2021
hur sent kan man göra abort

Den lag som främst blir aktuell är lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Försök komma överens med arbetsgivaren Det verkar som du försökt påminna arbetsgivaren om att du inte fått din lön denna månaden, men detta är den absolut lättaste lösningen på problemet.

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Act on special income tax for foreign residents 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.