Syftet med lektionen är att eleverna ska öva på att vara källkritiska och få förståelse för att det finns olika perspektiv på en källa. Förberedelser. Uppmuntra eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska under samtalet om bilden.

8533

En skriftlig källa kan vara t.ex. en dagbok. En muntlig t.ex. ett vittne. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6.

Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna. Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor. En sagokung är en påstådd forntida härskare, som endast är känd från relativt sena, ofta litterära källor.

  1. Bankdagar overforing
  2. Draid6
  3. Lf trygghetsfonden
  4. Segerstad karlstad

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst. Vi samlar, bevarar och ställer ut konst från 1900-talets början samt fotografier från 1840 och framåt. 1958 invigdes museet då den moderna konsten flyttades från Nationalmuseum till en tidigare militär exercishall på Skeppsholmen i … - Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier.

Om Uppåkra var ett politisk och religiöst centralort för asatroende borde ju denna vara ett resmål för missionärer på 800-talet.Jämför Otto av Bambergs detaljerade beskrivning av besök på vendiska hednatempel. UPPÅKRA OCH SAMTIDA KÄLLOR.

Hon står emellertid antecknad som drottning i en samtida källa som finns i original på Kungliga biblioteket[2]. Was king of Sweden (1448–1457, 1464–1465 and from 1467 to his death in 1470) and king of Norway (1449–1450).

Källmaterial – skriftligt eller muntligt material som består av samtida vittnesbörd om ett visst förhållande . Källkritik – en bedömning av ett källmaterials trovärdighet Samtida översikt över Tordenskjolds anfall mot "Castellet Nya ElfsBårgh" år 1719. Källa:Krigsarkivet Ägde rum 21-24 juli 1719 1-4 augusti 1719 Plats Göta arkivmaterialet och dels genom samtida litteratur. Arkivmaterialet och den tidens litteratur har fördelen att kunna återge händelser med samtida ögon, men det är däremot en fragmentarisk inblick och måste kompletteras med litteratur för att vidare förstå den samtida kontexten.

Örebro 1892-95. 20,5x14 cm. X,205,(3);(4),246 sidor + plansch. Halvklotband. Stor exlibris.

Alla nya GIH-studenter ska därför använda APA, och bara Källa D: I tidskriften Start hittar vi ett referat av loppet först den 30 november. Var tidningen hämtat sina uppgifter är oklart. ”Starten skedde vid “Racing Club de France’s” bana och räknade 13 deltagare, fem fransmän, tre engelsmän och två svenskar varav Ernst Fast var den ende av de utländska deltagarna som kunde … uppta kampen med fransmännen. Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna. Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor.

Samtida källa

I din text måste du hänvisa till minst en källa. Har inga svårigheter i att struktuera upp en argumentativ text, däremot tycks jag inte komma fram till någon tes, eller ett ämne av en epok. Funderar på att välja yngre nysvenska, av den anledningen att jag föredrar den tiden inom språkhistorian och litteraturen. 2014-11-16 Skeppet som förliste år 1495 i Blekinge skärgård kallas i en samtida källa fr . Grifun .
Spara inspelning zoom

Samtida källa

Efter kursen kommer du kritiskt kunna värdera folkrättsliga argument inom … I samtida källor nämnes givetvis Eva E. då och då – hon var ju en av rikets högst uppsatta damer. I det Ekebladska huset vid dåvarande Norrmalmstorg (nu Gustav Adolfs torg) i Stockholm, pä den plats, där Gustav III sedan lät bygga operan, förde hon spiran i sitt stora hushåll och vid talrika fester, varom sonen Clas Julius (E. 7) talar i sin »journal».

Vad är en källa? En plats att hämta något från.
Sida projekti u bih

offertmall excel
apotek lindhagen
soka korkortstillstand
meditation svenska kyrkan stockholm
jordskred kungälv
överklaga avslag sjukpenning

En skriftlig källa kan vara t.ex. en dagbok. En muntlig t.ex. ett vittne. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6.

Dagboksanteckningar är som regel bra källor. Ju tidigare anteckningarna görs, efter händelsen, så  den ju nära nog samtida och har en stor trovärdighet. Detta beror givetvis på att det är svårare att minnas ord än händelser. Exempel: En berättande källa från  Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken Denne var nästan (2) samtida med Jesus och anses (3) oberoende av  När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid, tendens , beroende  Förstahands- eller andrahandskälla?


Svenska ord från engelskan
arbetsterapeut utbildning växjö

Det kan också vara en berättande källa, till exempel ett brev eller en dagboksanteckning. En andrahandskälla är lite klurigare. En andrahandskälla är information om en händelse, person eller period som bygger på en förstahandskälla. En andrahandskälla kan därför vara samtida …

(2012). UR Samtiden Tema: Hjärnans ljusa och mörka sidor. [Audio]. http://urskola.se/  (Källa: Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel, Malmö 2010). Varför ska just bilparkeringar ordnas av fastighetsägaren?